wisla-travel

 

OSADA KAMRATOWO

Apartamenty o Wysokim
Standardzie

-----------------------------

Portal
Narciarstwa Biegowego

-----------------------------

 

WARSZAWSKI SZLAK CHOPINOWSKI

WARSZAWSKI SZLAK CHOPINOWSKIWARSZAWSKI SZLAK CHOPINOWSKI

„Rodem warszawianin, sercem Polak, a talentem świata obywatel”
C.K.Norwid

 

 

 

 


Dzień 1

Przyjazd do Warszawy w godzinach południowych.
Na początek zobaczymy otwarte z okazji 200-lecia urodzin Fryderyka Chopina nowoczesne, multimedialne muzeum;  miejsce pełne pamiątek, rękopisów i przede wszystkim muzyki:

 • Muzeum Chopina.

Następnie przejedziemy na Krakowskie Przedmieście, aby spacerując zobaczyć i odwiedzić miejsca związane z Chopinem:

 • Kościół św. Krzyża, gdzie wmurowana jest urna z sercem Chopina;
 • Oficynę pałacu Zamojskich, z piętra którego w 1863 r. wyrzucono fortepian Chopina, co stało się impulsem dla Cypriana Kamila Norwida do napisania słynnego wiersza „Fortepian Chopina”;
 • Kampus Uniwersytetu Warszawskiego, na terenie którego w latach 1817-1827 mieszkał Chopin i uczęszczał do Liceum Warszawskiego, a następnie na Uniwersytet;
 • Salonik Chopinów w pałacu Chapskich, gdzie Chopinowie mieszkali w latach 1827-1830 i skąd Chopin wyjechał z Warszawy w listopadzie 1830;
 • Kościół Wizytek, w których Chopin grywał na organach w czasie mszy;
 • Pałac Radziwiłłów (dziś Prezydencki), w którym w dniu 22 lutego 1818 r. Chopin dał pierwszy swój publiczny występ w czasie koncertu charytatywnego;
 • Arkady Pałacu Saskiego z Grobem Nieznanego Żołnierza. Oficyna nieistniejącego już Pałacu Saskiego zajmowana była do 1817 r. przez LiceumWarszawskie, w którym posadę nauczyciela języka francuskiego otrzymał Fryderyka Chopina - Mikołaj. Tu też mieściło się pierwsze mieszkanie Chopinów w Warszawie.


Przed zachodem słońca pojedziemy odwiedzić groby rodziców i sióstr Fryderyka Chopina oraz jego nauczycieli i profesorów:

 • Cmentarz Powązkowski.

Przejazd do hotelu, zakwaterowanie, kolacja i nocleg


Dzień 2

Śniadanie.

 • Wycieczka do Żelazowej Woli, miejsca urodzin Fryderyka Chopina.


Powrót do Warszawy w godzinach popołudniowych (po drodze przerwa na obiad) i spacer uliczkami Starówki Warszawskiej, w trakcie którego zobaczymy m.in.:

 • Rynek Staromiejski.
 • Katedrę.
 • Zamek Królewski.
 • Kolumnę Zygmunta.
 • Kościół Św. Anny.

Przejazd do hotelu, kolacja i nocleg.

Dzień 3

Śniadanie.

Przejazd do Królewskich Łazienek, gdzie zwiedzimy:

 • Pałac na Wyspie.
 • Teatr na Wyspie.
 • Teatr Stanisławowski.


Od godz. 12.00 weźmiemy udział w koncercie chopinowskim pod Pomnikiem Chopina.

Ok. godz. 14.00 odjazd spod Łazienek w drogę powrotną.

WARSZAWSKI SZLAK CHOPINOWSKIWARSZAWSKI SZLAK CHOPINOWSKIWARSZAWSKI SZLAK CHOPINOWSKI

WARSZAWSKI SZLAK CHOPINOWSKIWARSZAWSKI SZLAK CHOPINOWSKIWARSZAWSKI SZLAK CHOPINOWSKI

WARSZAWSKI SZLAK CHOPINOWSKIWARSZAWSKI SZLAK CHOPINOWSKI