wisla-travel

 

OSADA KAMRATOWO

Apartamenty o Wysokim
Standardzie

-----------------------------

Portal
Narciarstwa Biegowego

-----------------------------

 

Kalwaria Zebrzydowska, Światowe Dziedzictwo Kultury UNESCO, Sanktuarium

Kalwaria Zebrzydowska, Światowe Dziedzictwo Kultury UNESCO, Sanktuarium

Znane na cały świat miejsce pielgrzymkowe. Najważniejsze po Częstochowie miejsce kultu maryjnego w Polsce
Kalwaria Zebrzydowska jako zabytkowy zespół architektoniczno-krajobrazowy i pielgrzymkowy - Bazylika, Klasztor OO. Bernardynów i Dróżki - będący unikalną wartością kulturową, przyrodniczą i kultową, został jako jedyna na świecie kalwaria, a jest ich w całej Europie ponad tysiąc, wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa w dniu 01 XII 1999 r.

 


Kalwaria Zebrzydowska stanowi wyjątkowy zabytek kultury, w którym krajobraz przyrodniczy wykorzystano jako otoczenie dla symbolicznego przedstawienia w postaci kaplic i dróg poszczególnych stacji Męki Chrystusa. W wyniku tego powstał przepiękny krajobraz kulturowy nacechowany wartościami duchowymi, w którym elementy przyrodnicze i sztucznie stworzone przez człowieka łączą się w harmonijną całość.

www.kalwaria.eu